*

Bildterapi

Brita Danhard

 

 

Vad är bildterapi?

I bildterapi använder man sig av bilden

-som medel att förstå sig själv och sina känslor

-när orden inte räcker eller när orden står ivägen

-för att ge hotfulla tankespöken en form vilket gör dem mindre hotande.

För att gå i bildterapi behöver du inte vara "duktig" i att måla.

För mer information se Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter

 

För vem passar bildterapi?

Bildterapi kan vara ett bra hjälpmedel

-vid livskriser av olika slag.

-vid ångest, oro, depression, stress eller utbrändhet.

-vid svag självkänsla.

-för ungdomar med identitetskriser, ätstörningsproblematik, trauman.

-för barn som varit med om svåra upplevelser.

-för barn med olika diagnoser.

 

Om mig

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med barn och

ungdomar - inom barnomsorgen, som bildlärare i skolan och

och som bildterapeut i elevhälsan.

Jag har också haft målarcirklar för vuxna med olika funktionsnedsättningar och

enskilda terapier med vuxna och ungdomar.

 

Brita Danhard Bildterapi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auktoriserad bildterapeut Bildpsykoterapi-

utbildning steg 1

Bildpedagog

 

Mottagning

Stationsgatan 1A

Hudiksvall

 

Tel 070-379 14 34

brita.danhard@tyfonmail.se

www.bd-bildterapi.se